Huggormbitt hos hund: Symptomer og behandling

Hundeeiere har en naturlig frykt for huggormbitt, som kan være så sterkt at det innvirker på gleden ved å gå på tur. Hvordan kan man håndtere en situasjon der hunden din blir bitt av en huggorm?

Hvor farlig er huggormbitt for hunder?

Årlig opplever et betydelig antall hunder i Norge huggormbitt, med konsekvenser som kan variere fra lokal hevelse til alvorlige helseproblemer. Selv om noen hunder dessverre dør av huggormbitt hvert år, overlever de fleste.

Resultatet av om hunder dør av huggormbitt avhenger av en kombinasjon av størrelsen på hunden kombinert med mengden gift som injiseres – noe som er nesten umulig å vurdere i en krisesituasjon.

Huggorm er det eneste giftige slangeartet som finnes i Norge. Den er også den eneste giftslangen som lever i det fri i Skandinavia.

I Sverige blir omtrent 2000 hunder bitt av huggorm hvert år. Rundt 30 prosent av disse bittene er såkalte «tørre bitt», som er bitt uten injeksjon av gift. Slike bitt er ufarlige, med ingen symptomutvikling hos hunden. Dessverre er det også slik at rundt 20 hunder dør av huggormbitt hvert år, noe som tilsvarer omkring 3-5 prosent av tilfellene.

Huggormbitt er mest vanlig fra vårsesongen til sent på høsten. For hunder er et slikt bitt mer alvorlig enn for mennesker ettersom de har mindre masse å fordele giften på.

En golden retriever på 35 kg vil derfor ha mye større sannsynlighet til å klare seg fint enn en dansk-svensk gårdshund på 7 kg. Tross alt er førstnevnte fem ganger større.

En huggorms gift er en cocktail av enzymer som tjener to hovedformål; å lamme og drepe byttet og hjelpe til med fordøyelsen. Normalt dør byttet av nedsatt hjertefunksjon, indre blødninger eller pustestans.

Hunder er imidlertid ikke et byttedyr for huggorm. I stedet ser huggormen på hunden som en trussel og prøver å forsvare seg.

Et huggormbitt hos hunder kan forårsake tilsvarende, men påvirkning lokalt. Blod- og lymfekar blir skadet, noe som fører til blødninger og hevelser. Ofte blir dyrene sløvere, blodsirkulasjonen blir dårligere og de utvikler symptomer på sjokk. Hjertearytmier og blødningsforstyrrelser kan også oppstå.

I tilfeller der dyret er alvorlig syk på grunn av huggormbitt, kan det oppstå skader på indre organer.

Symptomer på huggormbitt hos hund

Hunder blir vanligvis bitt av huggorm i snuten, rundt hodet eller i et bein. Symptomene kan inkludere hevelse, tretthet, ømhet og hovenhet rundt bittområdet, oppkast og diaré, hjerterytmeforstyrrelser, dårlig blodsirkulasjon og sjokk.

Hevelsen oppstår normalt innen to timer og hunden blir vanligvis mer sløv enn vanlig. Dårlig blodsirkulasjon og sjokk kan også oppstå etter huggormbitt.

Dette gjør du når hunden er bitt av huggorm

Hvis du er sikker på at hunden din har blitt bitt av en huggorm, er det viktig å holde seg rolig, men handle raskt.

Steg for steg bør du gjøre følgende:

  • Hold hunden i ro slik at giften ikke sprer seg (men litt bort fra huggormen).
  • Ring en veterinær slik at veterinæren kan hjelpe deg.
  • Bær hunden din til en bil om du klarer det. Spør om hjelp om du ikke klarer det selv.
  • Hvis du ikke har noe annet valg, er du nødt til å gå rolig til bilen med hunden.

Ikke prøv å legge på en trykkbandasje eller «suge ut giften» fra bittet. Sistnevnte er en myte og fungerer hverken på hunder eller mennesker.

Behandling av huggormbitt

Hvordan hunden din behandles avhenger av symptomene. Hvis hunden bare har en lokal hevelse og god allmenntilstand, kan behandlingen være begrenset til å hvile hjemme.

Dette er ofte nok for store hunder eller når huggormen har injisert lite gift.

Det er imidlertid viktig at en veterinær tar en avgjørelse på om hunden din trenger behandling eller ikke.

Hvis allmenntilstanden er påvirket og sirkulasjonen redusert, anbefales ofte innleggelse på en veterinærklinikk for smertelindring, væsketerapi og observasjon. Ved alvorlige symptomer gis motgift (antiserum) hvis mulig.

Det anbefales en streng hvileperiode på 10-14 dager etter et huggormbitt. Selv om det er sjelden, kan noen oppleve langtidsvirkninger og senfølger, som kan innebære en nedsatt fysisk form en stund etter bittet.

Videre er det sterkt anbefalt med en oppfølgingskontroll for kjæledyr som har vært innlagt for behandling før hunden endelig kan erklæres frisk. Dette inkluderer hjerteundersøkelse, blodtester og urinprøve.

Motgift, ikke kortison

Tidligere var det vanlig å behandle hevelsen etter huggormbitt med kortison. Det har også vært vanlig at mange hundeeiere har med seg kortisontabletter på tur om hunden skulle bli bitt av huggorm. Nyere studier har imidlertid vist at det å gi kortison ikke påvirker hevelsen og er derfor ikke et nyttig virkemiddel.

Dersom symptomene er veldig alvorlige, er hunden nødt til å bli behandlet med motgift.

Kostnader for behandling av huggormbitt

Hvis du ikke har hundeforsikring vil det potensielt koste deg dyrt. Hvis hunden din må ha omfattende behandling er det ikke uvanlig at regningen kan ende på mellom 25 og 40 000 kroner.

Dette kan reduseres til en egenandel på alt fra 2000 til 4000 kroner hvis du har kjøpt hundeforsikring.

Tilfeller hvor symptomene er mindre alvorlige vil naturligvis redusere både prisen med og uten hundeforsikring drastisk.

Dyreplaneten
Logo