Hvordan fisk sover: Alt du trenger å vite

For mennesker er søvn essensielt. Ikke bare trenger vi å restituere kroppene våre, men det er også vesentlig for læring og prosessering av informasjon. Men trenger egentlig fisk å sove? Og sover alle fisk?

Definisjonen på søvn krever at dyret både har øynene lukket og neocortex (en del av hjernen) må være koblet av. Det at fisk hverken har øyelokk eller en neocortex gjør det vanskelig å svare direkte “ja” på at fisk sover.

Men, bare fordi fisk ikke sover på samme måte som pattedyr betyr ikke at de ikke sover på sin måte. 

I en studie fra Universitetet i Zurich der de evaluerte nesten 200 forskjellige arter (inkludert fisk), fant de ut at alle dyr sover i på sin spesifikke måte.

Fisk sover, men helt forskjellig fra oss, og det kan ligne mer på et dagdrømme-stadiet enn en dyp søvn. Fisk er alltid på vakt og vil våkne raskt om de senser fare.

Hvordan sover fisk?

Å se hvordan fisk sover kan være litt vanskelig i begynnelsen. For det første så har de tross alt ikke øyelokk, så de vil ha øynene helt åpne uansett om de sover eller ikke.

I stedet for å lukke øynene som mennesker, vil fisk i stedet bli inaktive. Selv om dette varierer mellom artene, vil de fleste ligge i ro samtidig som gjellebevegelsene blir mindre.

Selv om fisk sover er de alltid på vakt for farer og kan svømme raskt bort dersom de trenger det.

I akvarier ligger de fleste fisk i ro på bunnen av karet, blant akvarieplanter eller inne i en hule.

Hvorfor sover fisk?

Mens mennesker i stor grad sover for å hvile hjernen og prosessere informasjon, tror man at fisk i hovedsak sover for å hvile kroppen sin.

Når mennesker ikke får nok søvn fungerer vi dårlig. Vi blir slappe og klarer ikke å fokusere i like stor grad.

En studie med sebrafisk fra 2007 viste at fisk som fikk forstyrret søvnen sin var mye vanskeligere å vekke dagen etter. De hadde også mye mindre bevegelse i gjellene sine, noe som indikerer at sebrafisk blir påvirket av dårlig søvn, akkurat som mennesker.

Når sover fisk?

Både i akvarier og i naturen bruke fisk i hovedsak øynene sine for å holde seg trygge og finne mat. Ikke at de har dårlig luktesans, men på grunn av strøm i vannet vil det alltid være vanskelig for fisk å belage seg kun på lukt. 

De fleste fisk er aktive om dagen og sover om natten. Det er derfor naturlig at de er aktive på dagen når de lett kan se mat, for så å sove om natten når øynene deres ikke er like effektive.

For rovfisk, eller fisk som lever i dypet kan dette derimot være motsatt. 

Noen fisk stopper også faktisk å sove i perioder i løpet av livet. For eksempel når de får yngel eller når de migrerer.

Det er verdt å merke seg at de fleste akvariefisk sover når lyset er av om natten, men det betyr ikke at alle arter sover hver natt.

Sover alle fisk på samme måte?

Fisk sover i et dagdrømmende stadie, men hvordan varierer mellom artene. 

Noen fisk kan ligge langs bunnlaget, andre gjemmer seg blant koraller eller i huler, mens andre igjen bare svømmer rolig rundt. 

Enkelte fisk kan nesten ligne på mennesker når de sover i at de ligger helt stille og ikke beveger annet enn gjellene sine. Dette gjelder for eksempel ofte for både gullfisk og guppy.

Andre, som for eksempel en del haier, må svømme konstant for å få nok oksygen fra vannet.

Makrell er også en art som viser færre tegn til søvn. Selv om de er noe mindre aktive om natten er de ganske så responsive til stimuli og svømmer konstant. Det samme gjelder med tunfisk, selv om det kreves mer forskning på dette området.

I større stimer sover fisk på omgang. Mens en del av stimen sover, holder de andre øynene åpne for rovdyr. 

Slik kan du se at akvariefisk sover

Du kan se at akvariefisk sover ved å gjenkjenne en eller flere av følgende punkter:

  1. Ligger i en hvilestilling
  2. Er inaktiv i en lengre periode
  3. Rutine (sover på samme måte og samme tid)
  4. Mindre sensitiv for stimuli

Som nevnt tidligere kan du ikke se at en fisk sover ved at de lukker øynene, da de tross alt ikke har øyelokk.

Prøv å ikke forstyrre akvariefisken din om det ser ut som den sover. Dårlig søvn kan fort lede til stress og den vil dermed være mindre motstandsdyktig mot sykdommer som hvitprikk. 

For få en bedre idé om hvordan akvariefisk sover kan du ta en titt på denne videoen av gullfisk som sover, eller denne om kampfisk som sover.

Konklusjon

Det er gode studier som viser til at selv om fisk ikke sover på samme måte som pattedyr, så har de en form for søvn der kroppen roer seg ned og hviler. I stedet for å svømme aktivt rundt, vil noen fisk ligge helt stille og sove på bunnlaget, andre vil bare svømme roligere, mens andre igjen vil gjemme seg blant vegetasjon eller i huler.

Dyreplaneten
Logo