6 ulovlige hunderaser i Norge

Hunder er kjæledyr som mange av oss er glade i og setter stor pris på. Men noen hunderaser kan være farlige, og derfor har Norge innført en lov som forbyr avl og import av visse hunderaser. Disse rasene anses som farlige og kan utgjøre en trussel for både mennesker og andre dyr. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de ulovlige hunderasene i Norge.

De ulovlige hunderasene

I Norge er det ulovlig med tosa inu, pitbullterrier, fila brasileiro, argentinsk dogge, tsjekkoslovakisk ulvehund og amerikansk staffordshire terrier. Det gjelder også hunderaser blandet med disse og blandinger av ulv og hund. Cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog kan ikke avles grunnet arvelige lidelser.

1. Tosa inu

Tosa inu, også kjent som japansk mastiff, er en stor og kraftig kamphund som stammer fra Japan. Den ble avlet frem på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og er en blanding av den japanske hunderasen shikoku og en rekke europeiske hunderaser. 

Den har en typisk kroppsbygning som en mastiff og er kjent for å være en modig og uredd hunderase som krever en tydelig leder og mye mosjon og psykiske utfordringer for å trives. 

Tosa inu er imidlertid forbudt i Norge, samt i flere andre land som Storbritannia og Danmark, på grunn av dens opprinnelige avl for kamphund-formål og dens potensielle farlighet og aggresjon.

2. Pitbullterrier

Amerikansk pitbullterrier, også kjent som pitbull, er en mellomstor-stor bullterrier som opprinnelig ble avlet frem som kamphund og gårdshund i USA. Rasen er også en populær familiehund og vakthund, men er en ulovlig hunderase i Norge og flere andre land på grunn av dens opprinnelige avl for kamphund-formål.

Amerikansk pitbullterrier har et felles opphav med amerikansk staffordshire terrier og har blitt avlet frem fra en rekke raser og blandinger. Rasen har blitt brukt i hundekamper og blant kriminelle i andre land, noe som har ført til at den er forbudt i Norge siden 1991. 

Rasen er også forbudt i Danmark og Storbritannia, men er lovlig i andre land som Sverige og Finland. Det er registrert flere tilfeller der pitbuller har drept mennesker, og rasen regnes som dominant overfor andre dyr, spesielt hunder av samme kjønn.

3. Fila brasileiro

Fila brasileiro har blitt forbudt i flere land på grunn av aggressive egenskaper og rykte som en vanlig kamphund. I Norge ble rasen forbudt i 1991, da den ble ansett som en trussel mot samfunnets sikkerhet på grunn av sin aggressivitet og tendens til å angripe mennesker og dyr. 

Fila brasileiro ble opprinnelig avlet for å spore opp rømte slaver i de tropiske skogene i Brasil, og senere brukt til å jakte farlige byttedyr, vokte buskap og eiendom, og i militær tjeneste. Men på grunn av rasens styrke og uavhengige karakter, krever den en erfaren og tydelig leder, og en påregnelig oppdragelse og sosialisering for å trives som en god familiehund.

4. Argentinsk dogge

Argentinsk dogge er forbudt i Norge på grunn av sin opprinnelse som kamphund og sitt potensielt farlige temperament. Rasen har blitt avlet for å jakte stort vilt, vokte eiendommer og for kamp. Til tross for sin størrelse og styrke kan den være mild og snill mot mennesker den kjenner, men den kan også være svært fiendtlig overfor fremmede og andre hunder. 

Generelt sett trenger rasen en tydelig og erfaren eier som kan gi den mye mosjon og utfordringer. Likevel kan den argentinske doggen være en farlig hund å eie. 

5. Tsjekkoslovakisk ulvehund

Tsjekkoslovakisk ulvehund ble avlet fram som en arbeidshund og var ment å være en krysning mellom ulv og tysk schæferhund. Avlsprosjektet startet på midten av 1900-tallet i det som da var Tsjekkoslovakia, og rasen ble raskt populær for sin intelligens, høye energinivå og høye grad av lydighetstrening. 

Rasen ble brukt både som tjenestehund og som selskapshund, og den er også anerkjent som en av de mest lojale og pålitelige hunderasene. Til tross for sin popularitet, er tsjekkoslovakisk ulvehund ulovlig å eie i enkelte land, inkludert Norge, grunnet dens ville instinkter og potensial for å forårsake skade på mennesker og andre dyr.

6. Amerikansk staffordshire terrier

Amerikansk staffordshire terrier, eller amstaff som den kalles i dagligtale, har sin opprinnelse fra bull og terrier blandinger som var populære kamphunder på 1800-tallet i Storbritannia. 

Opphavet til amstaff er imidlertid usikkert. I 1936 ble rasen anerkjent som egen hunderase av AKC under navnet staffordshire terrier, men fra 1972 ble “amerikansk” lagt til navnet for å ikke forveksle den med hunderasen staffordshire bull terrier

Amstaff har vanligvis blitt avlet for utseende sitt og sine egenskaper som en familiehund, mens amerikansk pit bull terrier (apbt) gjerne har blitt avlet for sine bruksegenskaper. 

Norge og noen andre land har et raseforbud mot amstaff og flere andre hunderaser. I Norge ble amstaff forbudt i 2004, men forbudet er omdiskutert og mangler faglig forankring ifølge mange kynologer og forskere. 

Rasen er en middels stor hunderase som har en kompakt og stor muskuløs kropp, og den er energisk, utholden og intelligent. Amstaff regnes som omgjengelige og menneskekjær, men den kan også være dominant overfor andre hunder.

Blandinger med de ulovlige rasene

Forbudet gjelder også for hunderaser blandet med de ulovlige rasene. Selv om hunderasen den er blandet med er godkjent, kan den ha arvet farlige eller uønskede egenskaper fra den ulovlige rasen. 

Å eie en ulovlig blanding kan føre til alvorlige konsekvenser som høye bøter, og til og med ytterligere straffeforfølgelse. Det er viktig å følge loven for å beskytte både mennesker og dyr.

Hunderaser blandet med ulv

Hunder blandet med ulv kan være farlige fordi de kan ha arvet sterke jaktinstinkter fra ulvene, noe som gjør dem mer aggressive og mindre forutsigbare enn vanlige hunder. Disse hundene kan også ha en sterkere følelse av territorium og beskyttelse. Dette kan for eksempel føre til at de angriper mennesker og andre dyr som nærmer seg deres eier eller eiendom.

Disse bør ikke lenger avles i Norge

Engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er to hunderaser som har blitt avlet på i mange år, men som lider av genetiske problemer. Dyrebeskyttelsen mente at oppdretterne lenge hadde avlet i strid med loven, og de gikk til søksmål. I 2022 vant Dyrebeskyttelsen i Oslo tingrett. 

Engelsk bulldog

Engelsk bulldog er en hunderase som er kjent for å ha en rekke helseproblemer. Blant de vanligste er det pusteproblemer, hudproblemer, leddproblemer og nyresteinssykdom

Cavalier king charles spaniel

Cavalier king charles spaniel er en hunderase som har blitt avlet på gjennom mange år, men dessverre lider den av flere genetiske problemer. Disse inkluderer hjertefeil, kronisk hodepine, øyesykdom og leddproblemer. 

Konklusjon

Hundeforskriften § 1 forbyr enkelte hunderaser som tosa inu, pitbullterrier, fila brasileiro, argentinsk dogge, tsjekkoslovakisk ulvehund og amerikansk staffordshire terrier for å beskytte både mennesker og dyr mot potensielt farlig atferd. 

Disse hundene, og blandinger med disse eller hunder blandet med ulver, kan være en trussel for samfunnet og det er viktig at alle hundeeiere følger loven. Å eie en ulovlig hunderase kan føre til bøter, samt få andre alvorlige konsekvenser.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er noen hunderaser ulovlige i Norge?

Noen hunderaser er ulovlige i Norge fordi de anses som farlige og kan utgjøre en trussel for både mennesker og dyr. Loven ble satt på plass for å beskytte samfunnet og forhindre at farlige hunder skader noen.

Hvorfor kan noen blandingsraser også være ulovlige i Norge?

Selv om en hund kan være en blanding av en ulovlig rase og en lovlig rase, så kan den fortsatt ha arvet farlige egenskaper fra den ulovlige rasen. Derfor er det ikke lov å eie blandingsraser med ulovlige raser som er inkludert i hundeforskriften § 1.

Kan jeg eie en ulovlig hunderase hvis jeg har spesielle tillatelser?

Nei, det er ikke lov å eie en ulovlig hunderase uansett om du har spesielle tillatelser eller ikke. Loven gjelder for alle, og det er viktig å følge den for å beskytte samfunnet.

Kan jeg eie en hunderase blandet med ulv i Norge?

Nei, det er ulovlig å eie en hunderase blandet med ulv i Norge. Disse hundene kan ha et sterkt jaktinstinkt og kan utgjøre en trussel for både mennesker og dyr.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser noen som eier en ulovlig hunderase i Norge?

Du kan ta kontakt med Politidirektoratet eller lokalt politi for å rapportere eieren. Å eie en ulovlig hunderase er alvorlig, og kan blant annet føre til bøter.

Dyreplaneten
Logo