Norsk Akvarieforbund

Norsk Akvarieforbund (NAF) er en organisasjon for alle akvarieinteresserte i Norge. Det er et landsforbund som er drevet av akvarieklubbene rundt om i landet. En av forbundets kjerneverdier er frivillighet – alt arbeid i forbundsregi utføres på idealistisk og ubetalt basis av NAFs styremedlemmer og ulike arbeidsgrupper.

NAF jobber aktivt med å fremme akvariehobbyen i offentligheten og arbeider for opplysning om godt akvariehold. Forbundet fungerer også som en bindeledd mellom akvarieklubber og myndighetene, de nordiske akvarieforbundene og zoobransjen.

NAF utgir Norsk Akvarieblad, et kvartalsblad som distribueres innpakket i konvolutt direkte til medlemmene av de akvarieklubbene som er tilknyttet NAF, samt til en rekke løsabonnenter. I tillegg sendes bladet ut i pdf-format til klubbene. Gjennom Norsk Akvarieblad kan du lære mye om populære akvariefisk, samt få tips til hobbyen.

Som et serviceorgan for klubbene, oppdaterer NAF klubbhåndboka med veiledning i klubbarbeid og tips til aktiviteter. De tilbyr også salg av foredrag.

I tillegg bistår NAF i oppstarten av nye akvarieklubber ved å tilby «startpakker» for de som ønsker å starte nye klubber, samt generelt utdelingsmateriell.

En spesiell aktivitet drevet av NAF er oppdrettskampanjen, som premierer oppdrett med diplomer i forskjellige valører (for eksempel opprett av kampfisk), avhengig av vanskelighetsgrad. Hvert år kåres individuelle vinnere og vinnerklubb. 

Breddeoppdrett belønner individuelt oppdrett av forskjellige fiskegrupper og går over flere år. Norsk førstegangsoppdrett registreres, og det er ikke nødvendig å være medlem i en akvarieklubb tilsluttet NAF for å få denne registreringen.

Norsk Akvarieforbund har også en egen facebookside, hvor du kan finne mer informasjon og følge med på hva som skjer i forbundet. Gruppen har i skrivende stund over 400 medlemmer.

Dyreplaneten
Logo