Kan fisk drukne? Det kompliserte svaret

Mange har lurt på om fisk kan drukne, siden de lever i vannet. Men faktisk er det ikke så enkelt å si, siden fisk puster på en annen måte enn mennesker. I denne teksten vil vi se nærmere på hvordan fisk puster, og hva som kan føre til at det blir for lite oksygen i vannet. Vi vil også se på noen av de artene som kan overleve i vann med lite oksygen.

Fisk kan i teorien drukne siden de puster ved å få oksygen inn i blodet gjennom gjellene sine. Hvis det blir for lite oksygen i vannet kan fisken slite med å få nok oksygen, og i verste fall kan det føre til at fisken dør.

Organet fisk bruker for å puste

Fisk puster ved hjelp av gjellene, som er spesielle organer som befinner seg langs siden på fisken. Gjellene fungerer som lungene hos mennesker, og fisken pumper oksygen inn og ut av gjellene ved å bruke gjellestangen.

Hvordan de puster

Fisken puster ved å åpne og lukke gjellene, slik at vannet kan strømme inn og ut av gjellene. Oksygenet i vannet trenger inn i inn i blodet gjennom slimhinnen i fiskens gjeller, mens karbondioksiden slipper ut.

Grunner til at det blir for lite oksygen i vannet

Det kan være flere årsaker til at det blir for lite oksygen i vannet. La oss se på noen av de vanligste årsakene.

For mange fisk

Hvis du har for mange fisk i akvariet ditt, kan det føre til at det blir for lite oksygen i vannet. Fisken produserer karbondioksid når de puster, og hvis det er for mange fisk i akvariet, kan dette føre til at oksygeninnholdet i vannet synker. Sørg derfor for å holde deg til anbefalinger fra eksperter med tanke på hvor mange liter du bør ha per fisk.

Høye temperaturer

Når temperaturen i vannet øker, kan det føre til at vannet holder på mindre oksygen. Dette kan være spesielt problematisk i sommermånedene når temperaturen i vannet ofte øker.

For lite bevegelse i vannet

Hvis vannet i akvariet ikke beveger seg kan det føre til at oksygeninnholdet synker. Dette kan være et problem hvis du ikke har en filter eller pumpe som får vannet til å bevege seg. Bevegelse i vannet er essensielt for de aller fleste fisk. 

Det er enkelte unntak til dette. Lungefisk som for eksempel kampfisk trenger ikke mye bevegelse i karet. Kampfisk er nemlig blant artene som lever i stillestående vann i rismarkene i Sørøst-Asia. For at de skal få nok oksygen kan de komme til overflaten og få luft i tillegg til å puste via gjeller slik de fleste akvariefisk gjør.

For mange planter og fiskeavføring

Når planter i akvariet ditt vokser produserer de oksygen, men hvis du har for mange planter i akvariet kan det føre til at det blir for lite plass til oksygen, og oksygeninnholdet kan derfor synke. Det samme kan skje hvis du har for mye fiskeavføring i akvariet, da dette kan forhindre at oksygen trenger inn i vannet.

Sørg for å rengjøre karet ditt med jevne mellomrom. Planter vil være kjærkomment for mange arter, men det er viktig at det er nok liter vann til fisken din slik at de både får nok plass til å svømme på og ikke minst nok oksygen.

For liten vannoverflate

Når vannoverflaten i akvariet er liten, kan det føre til at det blir for lite oksygen i vannet. Dette skyldes at oksygenet trenger inn i vannet ved bevegelse på overflaten. Dersom vannoverflaten både er liten og ikke i bevegelse vil det være en oppskrift på lavt oksygeninnhold i akvariet.

I tillegg til årsakene nevnt ovenfor, kan også sykdommer og skader hos fisken føre til at det blir for lite oksygen i vannet. Det er derfor viktig å holde et øye med fisken din for å sikre at de har det bra, og å reagere raskt hvis det oppstår noen problemer.

Konklusjon

Vi kan konkludere med at fisk kan drukne på tross av at de har et spesielt organ, gjellene, som de bruker for å puste og få oksygen inn i kroppen sin. Det er viktig å sørge for at fisken har nok oksygen i vannet. Dette gjør du i hovedsak ved å passe på at akvariet ditt er stort nok, samtidig som det er nok bevegelse i vannet og en stor nok vannoverflate.

Sørger du for å ha dette på plass trenger du ikke å bekymre deg for at fisken din skal drukne. Vær imidlertid oppmerksom på andre farer, inkludert dannelse av nitritt og nitrater. For å unngå dette må du sørge for hyppige vannbytter. Det gjelder selv om du har et filter og vannpumpe.

Dyreplaneten
Logo