Malawi fisk for nybegynnere: Slik kommer du i gang

Det er ikke rart at mange som starter i hobbyen er interessert i malawi fisk. Ikke bare er de kjent for å være fargerike, men de kommer også fra Malawisjøen som er hjem til flere arter enn alle andre innsjøer i verden.

Malawisjøen er nemlig så divers at den konkurrere med saltvannsakvarier, både når det kommer til antall arter og i farger.

På grunn av dette har mange akvarister et ønske om å rekonstruere forholdene i innsjøen i sitt eget hjem, og da kreves det en rask gjennomgang av malawi fisk for nybegynnere.

Vannforhold for malawi fisk

Mange i hobbyen som holder akvariefisk fra Sør-Amerika eller Asia, er vant til å forsøke å holde vannverdiene sine mellom surt og nøytralt. Hvis du skal holde malawi fisk må du derimot ha et alkalint vann. Her er nemlig pH på mellom 7,7 og 8,6, med en hardhet i vannet på mellom 5 og 12 gh.

Temperaturen i overflaten (de øverste meterne) ligger som regel mellom 24 og 29 grader celsius. Selv dypere ned er vanntemperaturen sjeldent mindre enn 22 grader celsius.

Det første steget for å komme i gang med malawi fisk og akvarium er derfor å få disse vannforholdene riktig.

Temperatur kan du forhåpentligvis, men hva med ph og hardhet i vannet?

Slik passer du på pH og hardhet

Å holde pH høy nok er noe av det viktigste du gjør i et hvert malawi akvarium. For å øke pH kan du bruke ulikt materialet i karet ditt. Du kan for eksempel bruke knust korall som bunnlag eller i filteret. Andre alternativer er levende stein, knuste østers eller kalkstein. 

Ved å justere pH får du gjerne også en hardhet på mellom 5 og 12 gh. Så dette skjer oftest helt av seg selv.

Vær ekstra forsiktig når du gjør vannbytter ettersom dette kan endre forholdene i vannet drastisk. Fordi mange har surere vann i kranen er dette ekstra viktig for deg som bor i Norge.

Å gjøre mindre vannbytter hver uke i stedet for større annenhver uke er derfor å anbefale.

Slik setter du opp akvariet ditt

Hvor stort akvarium du trenger vil basere seg på hvor mange malawi fisk du har tenkt til å ha, men også hvor store fisk du ønsker å holde. 

Faktisk vil flere fisk gjerne føre til mindre aggresjon, til den grad at karet nesten blir overfylt. Om du har færre fisk i forhold til størrelsen vil du fort kunne se at fiskene kjemper over territorier.

For å unngå dette er det en god tommelfingerregel å ha en fisk per 20 liter i karet.

Med andre ord bør du ha et kar på minst 200 liter om du ønsker å starte et malawi akvarium. Da vil du i så fall ha plass til 10 fisk. Deretter vil du ha plass til 15 fisk om du har 300 liter og 20 fisk om du har 400 liter osv.

Du kan potensielt ha litt flere fisk enn én per 20 liter, men det vil kreve mer regelmessige vannbytter ettersom oppbyggingen av nitrat og lignende vil skje mye raskere.

Innredning og bunnlag

Sett under ett kommer innredning av et malawi akvarium ned til stein og sand. For at mbuna ciklidene ikke skal grave for mye rundt i sanden lønner det seg å ha eggekasse-filter i bunn. Et slikt filter hjelper også med å fordele vekten til alle steinene du skal bygge med. Deretter fyller du på med et sandlag. 

Nå er det på tide å innrede rikelig med stein. Mbuna ciklider er avhengig av gjemmesteder blant steiner for å trives, så det er viktig at du bygger på en måte hvor det naturlig blir noen huler. Mange velger å bygge oppover langs veggen i bakgrunnen. 

Planter til malawi fisk?

Å ha planter i et akvarium med malawi fisk er ikke nødvendig. De aller fleste i hobbyen med et slikt kar velger å holde seg til sand og rikelig med stein som kan fungere som gjemmesteder. 

Om du insisterer på å ha et plantet kar er det omtrent bare Vallisneria spiralis som er tilgjengelig som faktisk kommer fra Malawisjøen. 

Dersom det ikke er like viktig for deg å holde deg til et genuint malawi akvarium kan du eventuelt velge anubias og javabregne.

Velg riktig lys

Lys er en annen viktig del av å holde malawi fisk. De er nemlig ikke glad i altfor mye lys.

For det første bør lyset være jevnt fordelt over hele karet, og helst ikke komme fra én enkelt pære. Lysrør kan være et godt alternativ som lyskilde.

Videre bør ikke lyset ha mer enn 1 watt for hver andre liter i karet. Hvis du har et kar på 400 liter, bør du med andre ord ikke ha lys på mer enn 150 watt.

For mye lys vil kunne føre til at enkelte malawi fisk vil miste sine vakre farger, og/eller bruke det meste av tiden på å gjemme seg under eller mellom steiner. 

Filter

Den beste løsningen med tanke på filter i et malawi kar er ved hjelp av et dobbeltsidig filter. Da kan du ha et ekstern og et internt mekanisk filter for å holde vannverdiene så stabile som mulig.

Dette vil sørge for at god biologisk og mekanisk filtrering, samtidig som det øker vannsirkulasjonen og gir vannet rikelig med oksygen. Sistnevnte er særdeles viktig ettersom du tross alt ha et kar fullt av malawi fisk.

Hvilke ciklider?

Golden er en malawi fisk du kan vurdere til karet ditt

Hvis du har lyst til å lage et malawi akvarium er sjansene store for at du ønsker å holde ciklider. Disse fantastisk vakre malawi fiskene er de aller mest vanlige å finne i innsjøen.

Disse fiskene kategoriseres i hovedsak i to grupper, selv om noen vil hevde at de deles inn i tre. De to hovedgruppene er mbuna, og ikke-mbuna. Mbuna lever i klippeformasjoner, og vil tilbringe meste av tiden i naturlige huler og rundt steinene. 

Ikke-mbuna vil kreve stor plass til å svømme rundt i akvariet, og vil bruke det aller meste av tiden sin her.

Noen arter av mbuna kan være svært aggressive, og spesielt de større individene kan være vanskelig å holde i et kar dersom de ikke er valgt med omhu. Golden er derimot en ganske så fredelig mbuna som de fleste vil trives godt med. 

I et malawi kar kan det være gunstig å holde større relativt fredelige ikke-mbuna fisk sammen med mindre, mer aggressive mbuna fisk. Dette kan for eksempel være peacock.

Såpass store og aggressive ikke-mbuna som venustus kan derimot føre til problemer.

To eksempler på bedre alternativer til venustus kan være delfinciklide og aulonocara stuartgranti.

Her er noen malawi fisk oppsummert:

  • Rød zebra
  • Golden
  • Delfinciklide
  • Acei
  • Aulonocara Stuartgranti
  • Cynotilapia afra
  • Iodotropheus sprengerae
  • Labidochromis chisumulae

Pass på kjønnene

Å ha et kar med flere hunner enn hanner vil hjelpe til med å holde aggresjonen nede. En enkel tommelfingerregel vil være å ha en hann for tre eller flere hunner. Det vil bli mye mer aggresjon i karet dersom hannene må kjempe om hunnene.

Flere malawi fisk gir mindre aggresjon

Selv om man kanskje ikke skulle tro det, vil man nesten alltid se at flere malawi fisk i et kar føre til mindre aggresjon. Det er rett og slett ikke nok plass til at de kan kjempe om territorier. 

Velg derfor omtrent én malawi fisk for hver 20. liter i karet. 

Hvis du for eksempel har et kar på 400 liter, og bare har 6-7 individer, vil de kunne begynne å kjempe om territorier. Om du har 20-22 vil det derimot være så liten plass at de ikke vil kjempe om territorier.

Konklusjon

Hvis du følger denne guiden og sørger for at du velger malawi fisk med omhu, vil du helt sikkert kunne nyte et fredelig, fantastisk malawi akvarium i ditt eget hjem.

Å sette opp et perfekt malawi akvarium er en komplisert prosess, og krever mer jobb enn mange vanlige ferskvannsakvarier, men det gir også glede deretter.

Jeg ønsker deg lykke til med ditt nye akvarium og malawi fisk.

Dyreplaneten
Logo