Hva er Norges nasjonalhund?

Norge har en lang og stolt tradisjon for å avle og trene hunder til ulike formål, fra jakt og gjeting til selskap og redning. Blant alle de fantastiske hunderasene som finnes i Norge, er det en spesiell hund som har fått æren av å bli utnevnt til Norges nasjonalhund.

Norges nasjonalhund er norsk elghund grå og den har opprinnelig blitt brukt til jakt. Hunderasen oppstod på 1800-tallet og ble først vist på en utstilling i Kristiania i 1877. Elghunden Bamse regnes som rasens stamfar og er avbildet i NKK sin logo.

Historien bak norsk elghund grå som nasjonalhund

Norsk elghund grå ble utpekt som Norges nasjonalhund i 1985 av Norsk Kennel Klub. Valget ble gjort for å hedre den norske jakttradisjonen og hundenes viktige rolle i norsk kultur og historie. 

Den norske elghunden har vært en viktig rase i landet siden 1800-tallet, og har hovedsakelig blitt brukt til jakt på storvilt som elg og hjort, men også på fugl og ekorn. 

Selv om jakt har vært det vanligste bruksområdet, har norsk elghund grå også blitt brukt til andre nyttige oppgaver som vakthund og gjeterhund.

Beskrivelse av norsk elghund grå

Norsk elghund grå er en vakker og majestetisk hund med et typisk spisshundutseende. 

Den har en tett og kvadratisk kropp med god reisning, og bærer halen stramt rullet over nederste delen av ryggen. Øynene er mørke og trygge, mens ørene er opprettstående og spisse. Hårlaget er tett og rikt, og pelsen er ikke strittende. 

Rasen er også meget robust, hardfør og utholdende, og kan tåle all slags vær og kulde meget godt. Norsk elghund grå har en idealhøyde på 52 cm for hanner og 49 cm for tisper. 

Hunderasen kan veie alt fra 22 til 25 kg og har en normal levetid på 12 til 15 år.

Norske hunderaser og deres betydning for Norge

Det er flere norske hunderaser som har spilt en viktig rolle i Norges historie og kultur.

I tillegg til norsk elghund grå, er norsk elghund sort, norsk buhund, norsk lundehund, haldenstøver, hygenhund og dunker alle norske hunderaser. Disse hunderasene har vært brukt som vakthunder, gjeterhunder og jakthunder, og har vært en stor del av norsk landbruk gjennom Norges historie.

I nyere tid har det blitt avlet frem en blandingsrase med navnet greyser. Denne er ikke offisielt godkjent, men man regner den fortsatt som en norsk hunderase. Greyser blir brukt innenfor hundespannkjøring- og trekkhundmiljøet.

Trusselen mot norske hunderaser

De norske hunderasene er dessverre utrydningstruet (med unntak av norsk elghund grå), og oppdrettere har jobbet i mange år for å bevare dem. Dette kan skyldes at disse hundene er typiske brukshundraser og ikke har historie som selskapshunder. Det er også utfordringer knyttet til helseproblemer og fruktbarhet, og begrensninger i antall kull man kan ha per tispe.

Bevaringsarbeidet for norske hunderaser

Det har vært noen forslag om å endre Norges nasjonalhund til en annen hunderase, som norsk buhund og norsk lundehund. Men, norsk elghund grå har fortsatt en sterk posisjon som Norges nasjonalhund på grunn av sin lange historie og viktige rolle i norsk kultur.

Konklusjon

Norsk elghund grå er Norges nasjonalhund, og den er en viktig del av norsk kultur og historie. Sammen med de andre norske hunderasene, har den norske elghunden vært en god arbeidshund og jakthund, og en trofast følgesvenn for nordmenn i hundrevis år.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er norsk elghund grå Norges nasjonalhund?

Norsk elghund grå er valgt som Norges nasjonalhund på grunn av dens lange historie som en typisk norsk arbeidshund, og dens rolle som en pålitelig jakthund og følgesvenn.

Hva er trusselen mot norske hunderaser?

De fleste norske hunderasene er utrydningstruet på grunn av begrenset avlsgrunnlag og helseproblemer. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å bevare disse rasene.

Hva er bevaringsarbeidet for norske hunderaser?

Bevaringsarbeidet for norske hunderaser innebærer å øke avlsgrunnlaget og fremme bevissthet rundt betydningen av disse rasene. Dette inkluderer også arbeid med å redusere forekomsten av arvelige sykdommer og øke fruktbarheten til hundene.

Er det andre kandidater som kunne ha blitt Norges nasjonalhund?

Ja, det finnes flere andre hunderaser som kunne ha blitt valgt som Norges nasjonalhund, inkludert norsk elghund sort, norsk buhund og norsk lundehund.

Dyreplaneten
Logo