Praktbarbe: Guide til hold og stell

Det er ikke uten grunn at praktbarbe (Pethia conchonius) har vært i hobbyen i så mange år. Dette er en fisk som kan passe like godt til nybegynnere som erfarne akvarister. 

Selv om praktbarbe er en hardfør fisk, er det viktig at du tar forhåndsregler. I denne guiden ser vi på hvordan du kan legge forholdene godt til rette for at dine praktbarber skal trives så godt som mulig.

Kort fakta om praktbarbe

Vitenskapelig navnPethia conchonius
FamilieCyprinidae (Karper)
Stammer fraAsia
LevetidOpptil 5 år
StørrelseOpptil 10 cm
TypeAlteter
OppførselFredelig
VannFerskvann
Min. størrelse på akvariet200 liter
StimfiskJa (6+)
Sjikt i akvarietTopp- og midtsjikt
VanskelighetsgradEnkel

Utseende, størrelse og kjønnsforskjell

Det er en grunn til at praktbarbe har fått navnet sitt. Den er rett og slett praktfull. Spesielt når ekte sollys skinner på de i et plantet kar vil de se helt fantastiske ut.

Praktbarbe kan potensielt vokse til å bli helt opptil 12 cm, men det er mer vanlig at individer blir mellom 8 og 10 cm lange.

Hannen er mer fargerik enn hunnen, så for voksne individer er det relativt lett å skille mellom kjønnene.

Trivsel og ideelle forhold

VannFerskvann
Min. størrelse i liter200 liter
Temperatur18-25°C
pH i vannet6,5-7,5
Hardhet (GH)4-15

Plassering og størrelse på akvarium

Fordi praktbarber gjerne vokser til å bli rund 10 cm lange, er aktive svømmere og må holdes i en stim, bør du ikke ha de i noe mindre enn 200 liter. Her vil du få plass til minst seks individer, selv om to-tre til vil være å foretrekke.

I akvariet svømmer de som regel ivrig i topp- og midtsjiktet. Selv om praktbarbe har vært i hobbyen i lang tid, kommer de opprinnelige fra elver. Det betyr at de også foretrekker middels til mye strøm i vannet. Sørg for å ha et godt filter. 

Praktbarber kan finne på å hoppe ut av karet, så pass på at du har et dekkglass.

Planter og innredning

Planter bør ikke bare brukes for å få frem de fantastiske fargene til praktbarber, men også ved at de blir mer trygge på omgivelsene. Det er nemlig slik at stimfisk ikke bare føler seg tryggere når de er flere, men også når de har naturlige gjemmesteder rundt seg. 

Praktbarbe er sjeldent et problem når det kommer til å spise akvarieplanter, men enkelte skjørere arter kan potensielt bli spist. Om du derimot velger mer hardføre planter som javabregne er du sikker på at du ikke får noen problemer.

Selv om praktbarbe sjeldent er i nærheten av bunnlaget vil sand være fint for å få plantene til å vokse.

Vann, temperatur, hardhet og pH

Praktbarbe er ikke en tropisk akvariefisk, som mange andre arter i hobbyen. Faktisk vil de mistrives hvis du holde de i kar på over 25 grader. Dette er en hardfør fisk, men vi bør fortsatt prøve å legge forholdene til rette så godt som mulig.

Å bestemme en temperatur på mellom 18 og 25 grader vil den derfor sette pris på. Selv om et sted mellom 20 og 24 vil være det mest idelle.

Når det kommer til pH trives de godt i nøytralt vann. Det letteste for de fleste vil være å holde det stabilt på rundt 7,0, selv om de fint kan tåle 0,5 den ene eller den andre veien.

Gi de middels hardt vann, fra 4 til 15 gh. De bør ikke ha helt bløtt vann, men helst ikke altfor hardt heller.

Én eller flere praktbarber

Ettersom praktbarbe er en stimfisk er det viktig at du går til innkjøp av minst seks individer hvis du først vurderer å holde denne arten. Helst bør de derimot holdes i stim på 8 til 20 individer dersom du har plass til det.

Hvis du ikke har kommet over denne guiden før nå, og lurer på hvorfor dine praktbarber ikke svømmer livlig rundt i karet, kan det at du har for få individer være en av grunnene.

Med andre fisk

Merk at selv om det er morsomt å ha et selskapsakvarium med flere forskjellige arter, er det viktig at du prioriterer å ha nok individer i stimen først. Du bør ikke vurdere andre arter før du minimum har 8-10 praktbarber i en stim. 

Dersom du har mer plass i akvariet ditt kan du vurdere følgende fisk:

Såfremt praktbarber blir holdt i en stor nok stim vil de være fredelig. Napping av finner forekommer som regel bare i en liten gruppe, men for å være på den sikre siden kan det være lurt å unngå fisk med lange slør.

Større snegler som for eksempel eplesnegle, og reker kan fungere fint med praktbarbe.

Fôring

Praktbarbe er altetere og bør få en variert kost. Her kan du inkludere fôr som flak og pellets, kombinert med frossen- eller levendefôr. For en så optimal diett som mulig bør dine praktbarber få rikelig med sistnevnte. Spesielt om du ønsker å få frem deres fantastiske farger på best måte.

Å fôre med med så mye de klarer å spise opp i løpet av 2 minutter, to ganger om dagen fungerer fint med praktbarbe.

Du kan for eksempel fôre med flakfôr og pellets hver morgen, for deretter å fôre med frossen- og/eller levendefôr på ettermiddagen eller kvelden.

Formering og oppdrett

Det er ikke altfor vanskelig å drive oppdrett på praktbarbe så lenge du vet hva du driver med. Du kan derimot ikke gjøre dette i hovedkaret, og er nødt til å ha et oppdrettskar for å lykkes. Praktbarber spiser nemlig opp både egg og yngel dersom de får mulighet til det.

For å optimalisere forholdene for lek bør du flytte et par over i et oppdrettskar med lav vannstand. Gjerne på maks 15-20 cm.

Her bør bunnlaget være av sand og rikelig med javamose for å beskytte eggene.

Du kan også velge å droppe sanden og heller benytte deg av klinkekuler eller kunstgress.

Sørg for å fôre paret rikelig med levendefôr dagene før du ønsker at de skal leke.

Som regel vil det ikke ta mer enn et døgn til de har startet å leke, og sjeldent mer enn 2 før de er ferdige.

Når alle eggene er lagt er du nødt til å fjerne foreldrene slik at de ikke spiser yngelen.

Yngelen, på sin side, klekker som regel i løpet av litt over et døgn. Når de har gjort det starter de med å spise av eggsekken sin før de blir frittsvømmere.

Når de har blitt frittsvømmere må du begynne å fôre med infusorier. Dette fortsetter du med helt til de er store nok til å ta mikroorm.

For at de skal vokse så fort som mulig er det gjerne lurt å fôre alt fra 4-5 ganger om dagen. Bare pass på at nitritt og ammonium ikke kommer ut av kontroll.

Etter et par måneder vil de være store nok til å flytte inn med foreldrene sine og bli en del av stimen (så sant du har et stort nok kar).

Vanlige problemer med praktbarbe

Praktbarbe har vært i hobbyen i mange år, og er en hardfør akvariefisk. Så lenge du holder deg til rådene i denne guiden bør du ha få problemer med å holde den.

En ting som mange likevel gjør feil er å holde de i en for liten stim, eller i et for lite kar. Pass på at du ikke er en av de slik at dine praktbarber blir så lykkelige som mulig.

Når det kommer til sykdommer er det ikke noe spesielt praktbarber er utsatt for. De kan som de fleste andre fisk få hvitprikk, men dette fremkommer sjeldent så lenge du har alt på stell. Det inkluderer et lavt stressnivå, fôr av høy kvalitet, en stor nok stim osv.

Denne artikkelen er skrevet med forfatterens beste mening og kunnskap for å hjelpe deg så godt som mulig. Du har selv ansvar for dine fisk, og for å sørge for at de har det bra. 

Dyreplaneten
Logo